L'agulla en un paller Imprimeix Correu electrònic

Durant molt de temps la Terra, com a niu de la humanitat, s'ha considerat el centre de l'Univers, però des de Copèrnic i fins als nostres dies, la ciència ha permès revelar que nosaltres i el nostre planeta no som més que una agulla en un paller: som extraodinàriament insignificants davant la majestuositat de l'Univers. Allà fora hi ha més estrelles que granets de sorra en totes les platges del món i nosaltres no representem ni un d'aquests granets de sorra! Com que les magnituds amb les que tractarem a partir d'ara s'escapen de la nostra quotidianitat, necessitem definir noves unitats de mesura. Abans, però, fem un cop d'ull pràctic del que acabem de comentar: a continuació podeu veure una sèrie de comparacions que posen en evidència l'escala de l'Univers. Feu clic sobre cada imatge per ampliar-la:

Comparació entre una persona i el planeta Terra


Comparació entre el planeta Terra i el Sol


Comparació entre el Sol i el Sistema Solar


Comparació entre el Sistema Solar i la Via Làctia


La Via Làctia enmig d'un immens Univers
Unitats de mesura en Astronomia

Els humans estem acostumats a tractar amb magnituds que ens són pràctiques. Recórrer distàncies de metres o kilòmetres és habitual en el nostre dia a dia. No obstant, de la mateixa manera que no fem servir els centímetres per mesurar camps de futbol, tampoc podem fer servir els kilòmetres per mesurar l'Univers. El mateix passa amb les unitats de massa: els grams, els kilograms o inclús les tones no serveixen per "pesar" les estrelles, els planetes i altres astres. Per exemple, la nostra Terra té una massa d'uns 6 x 1024 Kg ( 6 quatrilions de Kg) i es troba a una distància de 150 milions de Km del Sol. És per això que cal establir noves unitats de mesura que siguin pràctiques per poder treballar en el camp de l'astronomia. La taula següent mostra algunes de les magnituds astronòmiques més utilitzades:

Unitat Descripció Exemples
MMassa de la Terra. Equival a 5.9742 ×1024 Kg.La Lluna té una massa de 0.0123 M
M Massa Solar. Equival a la massa del nostre Sol, que és aproximadament de 1.98892×1030 Kg.
Júpiter té una massa de 0.001 M
AU
Astronomical Unit o Unitat Astronòmica. És la distància mitja entre la Terra i el Sol, i és aproximadament de 149.60×10^6 Km Plutó es troba a unes 50 AU del Sol
pc
Parsec. Equival a 30.857×10^12 Km. Se'n deriven el kiloparsec (1 kpc = 1000 pc) i el megaparsec (1 Mpc = 1000000 pc)
L'estrella més propera a nosaltres (a part del Sol) és Proxima Centauri i es troba a 1.28 pc
ly Light Year o Any llum. És la distància que recorre la llum en 1 any a una velocitat d'uns 300000 Km/s. Equival a 9.461×10^12 Km. Se'n deriven el kilo-anyllum (1 kly = 1000 ly) i el mega-anyllum (1 Mly = 1000000 ly)
La galàxia d'Andromeda (coneguda també com M31 o NGC224) es troba a uns 2.5 Mly)
K Kelvin. És una unitat de temperatura. La temperatura més baixa que es pot assolir en l'Univers és 0 K que equival a -273 ºC. Per convertir de Kelvins a graus centígrads, simplement cal restar a la temperatura expressada en Kelvins el valor 273. Per exemple, 298 K equival a 25 ºC. El Kelvin no serveix per fer més petites les magnituds de temperatura (tal i com passa en les unitats de distància i massa), però és la unitat de temperatura més utilitzada en astronomia.