Coordenades terrestres Imprimeix Correu electrònic

Per indicar un punt sobre la superfície terrestre es fan servir dues coordenades esfèriques: la longitud i la latitud. El pla de referència és el pla equatorial, que és el pla imaginari que conté el cercle de l'equador i que és perpendicular a l'eix de rotació de la Terra. Els cercles paral·lels a l'equador s'anomenen paral·lels de latitud. D'altra banda, els cercles que passen pels pols nord i sud s'anomenen meridians. Amb aquests conceptes, podem definir:

  • La longitud (λ) del punt coordenat és l'angle entre el meridià de Greenwich (o meridià zero) i el meridià que passa pel punt.
  • La latitud (Φ) del punt coordenat és l'angle entre l'equador i el paral·lel de latitud que passa pel punt.

Els següents diagrames descriuen cadascuna de les coordenades terrestres. L'observador està situat en un punt arbitrari de la superfície terrestre:

Ambdues coordenades es mesuren en graus, minuts i segons. Quan la longitud de l'observador és a l'est del meridià de Greenwich, la longitud és positiva i quan és a l'oest, negativa. De manera similar, quan l'observador es troba en l'hemisferi nord, la latitud és positiva, i en l'hemisferi sud, negativa.

Aquí teniu uns quants exemples de punts i les seves coordenades terrestres:

Punt
Latitud
Longitud
Barcelona
41º23' N
2º11' E
Nova York
43º N
75º W
Sidney
33º51'35.9" S
151º12'40" E
Buenos Aires
34º36'13" S
58º22'54" W


Observeu que aquí hem utilitzat una notació més corrent: enlloc d'especificar el signe de les coordenades (positiu o negatiu), aquestes van acompanyades de les lletres N i S (per a la latitud) i E i W (per a la longitud), les quals indiquen, respectivament, que la quantitat indicada apunta al Nord, Sud, Est o Oest (la W de West, en anglès).


Un minut d'arc (o arc-minut) al llarg d'un meridià s'anomena milla nàutica. Com que la Terra no és perfectament esfèrica (està aplanada pels pols) la milla nàutica es defineix com un minut d'arc a una latitud de 45º, que correspon a 1852 m.